Vi planlegger valper sommer 2022.

Vi tar ikke mot noen på venteliste før vår/sommer 2022.

Følg med på siden for vi legger ut informasjon så fort vi har noen nyheter